Start2020-06-15T09:20:54+02:00

Visual Magic

VFX-ARTIST FOR GAMES AND MOVIES

Ansökan

Kursplan

FAQ – frågor & svar

Kursplan

Ansökan & arbetsprov

FAQ – frågor & svar

SPEL

VFX blir allt viktigare i alla typer av digitala spel. Både för att bygga karaktärer och miljöer i själva spelet och för att skapa mellansekvenser och imponerande trailers.

FILM

I film blandar man ofta filmat material och 3D för att skapa scener och miljöer som annars skulle vara för dyra, farliga eller helt enkelt omöjliga att spela in.

REKLAM

I takt med att kraven på reklam blir allt större används allt oftare avancerade visuella effekter för att skapa fantastiska kampanjer som engagerar.

TV-SERIER

Streamingtjänster vet att VFX säljer och nyttjar tekniken flitigt i sina produktioner, samtidigt som dokumentärer återskapar forna tider med antika städer och dinosaurier.

VISUALISERING

Idag används VFX/realtidsgrafik inom främst arkitektur och för att förklara och sälja ny teknik men området växer i rekordfart.

VISUAL MAGIC PRESENTERAS I SAMARBETE MED

Kursinnehåll & ansökan

Utbildningen är på 2.5 år (500 yrkeshögskolepoäng där varje poäng motsvarar en studiedag).

Under det första året får du en bredare kunskapsbas med bland annat introduktionskurser i både 3D-visualisering och digital compositing. Inför det andra året väljer du inriktning och får sedan en rad mer specialiserade kurser. Hela sista terminen är praktik på ett företag i branschen.

År 1

Agilt projektarbete (10 yhp)
Foto och film – ljus, komposition och kamerateknik (20 yhp)
Preproduktion (Previs) (10 yhp)
3D-visualisering – introduktion (35 yhp)
Digital Compositing – introduktion (35 yhp)
Motion Capture  (40 yhp)
Virtual Production (Real-time) (40 yhp)

År 2

Inriktning:
3D-visualisering – inriktning  (50 yhp)
3D-visualisering – fördjupning 1 (50 yhp)
3D-visualisering – fördjupning 2 (50 yhp)
eller
Digital Compositing – inriktning (50 yhp)
Digital Compositing – fördjupning 1 (50 yhp)
Digital Compositing – fördjupning 2 (50 yhp)

Examensarbete (30 yhp)
Förberedelse Lia (30 yhp)

Sista termin

Lärande i arbete (100 yhp)

Ansökan

OBS! Detta års ansökan är nu stängd.
Alla som lämnat in i tid får komplettera (betyg/arbetsprov/inlämningsuppgifter) fram till och med den 15 juni 2020.
Antagningsbesked kommer den 30 juni. Ut­bild­nings­start 31 augusti 2020.

Din ansökan ska kom­plet­te­ras med slut­be­tyg från gym­na­si­et som lad­das upp på webben. Har du inte fått ut ditt slutbetyg ännu kan du skicka in det senare (senast 15 juni), via din ansöknings­si­da. Saknar du fullständigt gymnasiebetyg finns istället chans att bedömas enligt reell kompetens genom att fylla i en blankett.

Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta vår studentservice:
073-024 88 70, yh@skelleftea.se

Urvalsprocess

Intagning med urval sker i två steg:

 1. Steg ett: Behörighet:
  • De sökande skall skicka in gymnasiebetyg (eller motsvarande).
   OBS: För de som saknar fullständigt gymnasiebetyg finns istället chans att bedömas enligt reell kompetens genom att fylla i en blankett.
  • Om ovanstående betyg ej innehåller engelska 6 (alt. om betyg är ej godkänd) krävs att denna kunskap visas genom en skriftlig motivering på engelska varför du vill gå utbildningen, max 1 st A4, bifogas ansökan.
 2. Steg två (om det är fler sökande än platser). De sökande bedöms utifrån ytterligare underlag:
  • Tidigare utbildning: Intyg kring sökandes utbildning i kreativa ämnen, exempelvis estetprogram, eftergymnasial utbildning och/eller enstaka kurser inom konst, film, grafik eller liknande (25 poäng).
  • Erfarenhet: Formulär/intyg som påvisar yrkeserfarenhet, fritidsintressen, inspirationskällor, datormognad och erfarenheter samt andra kunskaper (reell kompetens) i för utbildningen relevanta ämnen (max 25 poäng).
  • Särskilt prov: Arbetsprov som visar praktisk färdighet. Instruktioner för inlämningsuppgiften skickas till de som ansökt och är behöriga (max 50 poäng). 

Den sammanlagda poängsumman (max 100 poäng) utgör sedan grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.

Antagningsbeskeden skickas sedan ut innan midsommar 2020.

Arbetsprov/inlämningsuppgifter

Det är betydligt fler sökande än platser till denna utbildning – vilket innebär att de sökande kommer att bedömas utifrån utbildning, erfarenhet och arbetsprov. Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked kommer prel. 30 juni.

Alla behöriga sökande ska skicka in följande:

 • Kompletterande information om tidigare utbildning och erfarenhet. Detta värderas till mellan 0-50 poäng.
 • Arbetsprov. 3 st uppgifter enligt nedan. Dessa behandlas anonymt och värderas till mellan 0-50 poäng.

Summan av ovanstående (0-100 poäng) bestämmer sedan vilka som erbjuds plats.

UTBILDNING och ERFARENHET (max 50 poäng)

Behöriga sökande ska fylla i ett formulär med frågor kring motivation, utbildning, erfarenhet, intressen, etc.
Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked innan midsommar.

FRÅGOR OM UTBILDNING OCH ERFARENHET: https://forms.gle/ks3fqvnHyk3Yshd87

SÄRSKILT PROV (max 50 poäng)

Behöriga sökande ska skicka in tre arbetsprov och formulärsvar som beskriver dessa.
Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked innan midsommar.

Arbetsprov 1: Handritad blyertsskiss (0-10 p)

Teknik: Handritad skiss, använd blyertspennor. Format: A4, inscannat eller avfotograferat. Bedömningsgrund: Kreativitet och teckningskunskap samt känsla för form och/eller anatomi. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”roy_batty_1B”), maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com
Välj en av följande uppgifter:

 • Alternativ 1A: “Sagodjur på språng”. Motiv: Ett påhittat djur som gör ett hopp.
 • Alternativ 1B: “Självporträtt i balans”. Motiv: Ett självporträtt där du balanserar på en pall.
 • Alternativ 1C: “Ljus och skugga”. Motiv: Valfritt gråskalemotiv med starka kontraster.

Arbetsprov 2: Digital bild/film (0-20 p)

Teknik: En bild eller ett filmklipp som du skapat/modifierat med dator, ritplatta eller liknande. Du behöver inte göra allt från grunden utan kan nyttja assets och annat material. Inget krav på specifik programvara. Format: En bild på max 50 Mb eller ett filmklipp på max 30 sekunder. Bedömningsgrund: Din känsla för form och färg, din kreativitet och hur du kan hantera vald programvara. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”dorothy_gale_2A”), maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com
Välj en av följande uppgifter:

 • Alternativ 2A: “Cybertrollets rave”. Motiv: Hur du tänker dig en episk och färgrik troll-fest.
 • Alternativ 2B: “Visuell magi”. Motiv: Någon som använder magi för att skapa något färgsprakande.
 • Alternativ 2C: “Djuphavets hemlighet”. Motiv: Något färgstarkt som döljer sig i havets mörka djup.

Arbetsprov 3: Eget tidigare arbete (0-20 p)

Här ska du skicka in något du gjort tidigare (eller för denna ansökan). Motiv: Valfritt men helst kopplat till utbildningen på något sätt. Format: En eller flera bilder på tillsammans max 100 Mb eller ett filmklipp på max 2 minuter. Bedömningsgrund: Hur ditt inskickade arbete visar på färdigheter som kan vidareutvecklas i vår utbildning, dvs din potential. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp mappen/filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”kuro_hebi_3”), zippa allt och maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com

Formulär med frågor kring arbetsprov 1-3

FRÅGOR OM ARBETSPROV 1-3: https://forms.gle/5XmDstmc9VEfvhv1A

FAQ – Vanliga frågor

CSN – sök studiemedel!2020-07-06T10:56:30+02:00

Utbildningen berättigar till studiemedel – men du måste själv ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden: https://www.csn.se/
Nedan finner du lite uppgifter som kan vara bra att veta i din kontakt med CSN:

Utbildningens namn
VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Studietiden och omfattningen motsvarar: studier på heltid, 100% i 101 veckor

Terminer år 1
2020-08-31 – 2021-01-15
2021-01-18 – 2021-06-04

Terminer år 2
2021-08-23 – 2022-01-07
2022-01-10 – 2022-05-27

Terminer år 3 (praktik, Lärande i arbete, Lia)
2022-08-15 – 2022-12-30

 

Mer info om BOSTADSGARANTI2020-05-29T10:58:53+02:00

Bostadsgarantin hjälper Skellefteås nya studenter

Skebo har öppnat bokningsmöjligheterna för studentrum för studerande i Skellefteå till hösten. Tack vare Skebos unika bostadsgaranti kan studenterna som väljer Skellefteå känna sig trygga i att boendesituationen löser sig. Från och med i höst finns möjligheten att läsa utvecklade utbildningar i Skellefteå inom spelindustrin och som kopplar till den nya industrin i branscher med stor framtidspotential.

LÄS MER!
https://www.skebo.se/nyhetsartikel/skebos-bostadsgaranti-en-trygghet-for-studenterna#.XtDIHp4zaEI

Vad heter egentligen utbildningen, Visual Magic eller VFX-artist?2020-03-30T09:28:00+02:00

Bra fråga 🙂

Kärt barn har många namn.
Officiellt (inkl. på ansökningen) heter utbildningen: VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Vi använder dock ibland istället namnet: Visual Magic – VFX-artist för spel och film (alternativt, på engelska: Visual Magic – VFX-artist for games and movies).

Hoppas detta inte ställer till det för dig (och vi kommer snart att helt gå över till Visual Magic).

När är sista ansökningsdatum för ht2020?2020-05-29T10:59:47+02:00

Pga corona är sista anmälningsdag flyttat till den 15 maj.

Det är viktigt att du skickat in ansökan innan dess. Därefter finns chans till kompletteringar (betyg och inlämningsuppgifter) fram till den 10 juni 2020. Antagningsbesked under juni (innan midsommar). Ut­bild­nings­start 31 augusti 2020.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Hur du söker
Så här söker du till Visual Magic – VFX-artist for games and movies.

Klic­ka på länken här nedan, skapa en användare hos Yh-myndigheten och fyll i din ansökan.
Notera: Hos Yh-myndigheten kallas denna utbildning ”VFX-artist”.

https://apply.yh-antagning.se/to/skelleftea/ht2020/4

Måste man kunna VFX för att söka?2020-03-27T10:55:11+01:00

Det är givetvis en fördel om du har testat skapa saker i 3D – men inget krav.
Att du är estetiskt lagd är viktigare.

Vi kommer att skicka ut ett antagningsprov till alla sökande där de får göra några övningar som visar på känsla för färg och form.

 

Måste man ha betyg från gymnasie, Engelska 6?2020-03-27T10:55:26+01:00

Vi kräver Engelska 6 **eller motsvarande kunskaper** (vilket ju de flesta i Sverige har).
Detta främst för att de studerande ska kunna hänga med vid föreläsningar från internationella artister.

Det går jättebra att söka även om du inte har läst Engelska 6 (eller bara saknar slutbetyg).

För att vi ska få koll på din engelska (utan ett betyg) ska du då istället bifoga en kortare text (ca en halv A4) där du, med egna ord på engelska, berättar om varför du vill gå utbildningen. Texten behöver inte vara perfekt, det räcker om vi ser att du har hyfsad koll 🙂

Var ligger utbildningen?2020-03-27T10:54:41+01:00

Utbildningen ligger i Skellefteå, på Campus Skellefteå – mitt i Sveriges snabbast växande spelkluster.

Visual Magic: VFX-artist för film och spel kommer att, tillsammans med tre andra spelnära utbildningar, få ett eget våningsplan i en av Campus byggnader (intill huset där spelföretagen sitter). Där kommer vi att skapa en kreativ miljö och jobba mycket för sammanhållning och samarbete utbildningarna emellan.

Mer info om studieort och annat hittar du på:
https://skelleftea.se/yrkeshogskolan/vfx-artist-3d-visualisering-och-digital-compositing

http://www.campus.skelleftea.se

Här finns även ett infoblad:
https://skelleftea.se/Fristående%20webbplatser/Yrkeshögskolan/bifogat/YH_VFX-artist%203D-visualisering%20och%20digital%20compositing.pdf 

Vilken programvara kommer vi att använda?2020-03-27T10:54:31+01:00

Utbildningen kommer att följa de behov som finns i branschen för att ni ska komma mycket väl förberedda till praktik och jobb. Vi kommer bland annat att utbilda i Blender, Maya, 3ds Max, Houdini och Ftrack/Shotgun.

Hur funkar det med datorer, får man låna?2020-03-27T10:54:21+01:00

Ja!
Alla studerande får låna varsin kraftfull stationär dator under studietiden – och får dessutom en egen ”arbetsplats” i våra nyrenoverade lokaler.

Är detta den enda VFX-utbildningen i Sverige?2020-03-27T10:54:11+01:00

Nej, det finns i dagsläget tre högre utbildningar i Sverige som har liknande kursplan.

De två övriga är:

Visuell gestaltning – digital design, Universitet, 3 år, Skellefteå (https://www.ltu.se/edu/program/KKVDG/KKVDG-Visuell-gestaltning-Digital-design-1.157633)
(denna utbildning har dock ej något intag till hösten 2020)

VFX-artist, Xenter, Yrkeshögskola, 2,5 år, Tumba (https://www.xenter.se/utbildning/vfx-artist)

Information om arbetsprov 20202020-06-15T09:19:15+02:00

Arbetsprov/inlämningsuppgifter

Det är betydligt fler sökande än platser till denna utbildning – vilket innebär att de sökande kommer att bedömas utifrån utbildning, erfarenhet och arbetsprov. Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked kommer 30 juni.

Alla behöriga sökande ska skicka in följande:

 • Kompletterande information om tidigare utbildning och erfarenhet. Detta värderas till mellan 0-50 poäng.
 • Arbetsprov. 3 st uppgifter enligt nedan. Dessa behandlas anonymt och värderas till mellan 0-50 poäng.

Summan av ovanstående (0-100 poäng) bestämmer sedan vilka som erbjuds plats.

 

UTBILDNING och ERFARENHET (max 50 poäng)

Behöriga sökande ska fylla i ett formulär med frågor kring motivation, utbildning, erfarenhet, intressen, etc.
Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked kommer 30 juni.

FRÅGOR OM UTBILDNING OCH ERFARENHET: https://forms.gle/ks3fqvnHyk3Yshd87

SÄRSKILT PROV (max 50 poäng)

Behöriga sökande ska skicka in tre arbetsprov och formulärsvar som beskriver dessa.
Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked kommer 30 juni.

Arbetsprov 1: Handritad blyertsskiss (0-10 p)

Teknik: Handritad skiss, använd blyertspennor. Format: A4, inscannat eller avfotograferat. Bedömningsgrund: Kreativitet och teckningskunskap samt känsla för form och/eller anatomi. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”roy_batty_1B”), maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com
Välj en av följande uppgifter:

 • Alternativ 1A: “Sagodjur på språng”. Motiv: Ett påhittat djur som gör ett hopp.
 • Alternativ 1B: “Självporträtt i balans”. Motiv: Ett självporträtt där du balanserar på en pall.
 • Alternativ 1C: “Ljus och skugga”. Motiv: Valfritt gråskalemotiv med starka kontraster.

Arbetsprov 2: Digital bild/film (0-20 p)

Teknik: En bild eller ett filmklipp som du skapat/modifierat med dator, ritplatta eller liknande. Du behöver inte göra allt från grunden utan kan nyttja assets och annat material. Inget krav på specifik programvara. Format: En bild på max 50 Mb eller ett filmklipp på max 30 sekunder. Bedömningsgrund: Din känsla för form och färg, din kreativitet och hur du kan hantera vald programvara. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”dorothy_gale_2A”), maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com
Välj en av följande uppgifter:

 • Alternativ 2A: “Cybertrollets rave”. Motiv: Hur du tänker dig en episk och färgrik troll-fest.
 • Alternativ 2B: “Visuell magi”. Motiv: Någon som använder magi för att skapa något färgsprakande.
 • Alternativ 2C: “Djuphavets hemlighet”. Motiv: Något färgstarkt som döljer sig i havets mörka djup.

Arbetsprov 3: Eget tidigare arbete (0-20 p)

Här ska du skicka in något du gjort tidigare (eller för denna ansökan). Motiv: Valfritt men helst kopplat till utbildningen på något sätt. Format: En eller flera bilder på tillsammans max 100 Mb eller ett filmklipp på max 2 minuter. Bedömningsgrund: Hur ditt inskickade arbete visar på färdigheter som kan vidareutvecklas i vår utbildning, dvs din potential. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp mappen/filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”kuro_hebi_3”), zippa allt och maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com

Formulär med frågor kring arbetsprov 1-3

FRÅGOR OM ARBETSPROV 1-3: https://forms.gle/5XmDstmc9VEfvhv1A

VFX-branschen är en av Sveriges snabbast växande industrisektorer

Det gäller även Dataspelsbranschen (där VFX är en delmängd) som vuxit med mer än 35% per år under mer än tio år.
VFX är en förkortning av engelskans visual effects, dvs digitala, visuella specialeffekter för rörlig bild.

MER INFO