Information om arbetsprov 2020

Arbetsprov/inlämningsuppgifter

Det är betydligt fler sökande än platser till denna utbildning – vilket innebär att de sökande kommer att bedömas utifrån utbildning, erfarenhet och arbetsprov.