Utbildningen kommer att följa de behov som finns i branschen för att ni ska komma mycket väl förberedda till praktik och jobb. Vi kommer bland annat att utbilda i Blender, Maya, 3ds Max, Houdini och Ftrack/Shotgun.