Utbildningen ligger i Skellefteå, på Campus Skellefteå – mitt i Sveriges snabbast växande spelkluster.

Visual Magic: VFX-artist för film och spel kommer att, tillsammans med tre andra spelnära utbildningar, få ett eget våningsplan i en av Campus byggnader (intill huset där spelföretagen sitter). Där kommer vi att skapa en kreativ miljö och jobba mycket för sammanhållning och samarbete utbildningarna emellan.

Mer info om studieort och annat hittar du på:
https://skelleftea.se/yrkeshogskolan/vfx-artist-3d-visualisering-och-digital-compositing

http://www.campus.skelleftea.se

Här finns även ett infoblad:
https://skelleftea.se/Fristående%20webbplatser/Yrkeshögskolan/bifogat/YH_VFX-artist%203D-visualisering%20och%20digital%20compositing.pdf