Det är givetvis en fördel om du har testat skapa saker i 3D – men inget krav.
Att du är estetiskt lagd är viktigare.

Vi kommer att skicka ut ett antagningsprov till alla sökande där de får göra några övningar som visar på känsla för färg och form.