Arbetsprov/inlämningsuppgifter

Det är betydligt fler sökande än platser till denna utbildning – vilket innebär att de sökande kommer att bedömas utifrån utbildning, erfarenhet och arbetsprov. Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked kommer 30 juni.

Alla behöriga sökande ska skicka in följande:

  • Kompletterande information om tidigare utbildning och erfarenhet. Detta värderas till mellan 0-50 poäng.
  • Arbetsprov. 3 st uppgifter enligt nedan. Dessa behandlas anonymt och värderas till mellan 0-50 poäng.

Summan av ovanstående (0-100 poäng) bestämmer sedan vilka som erbjuds plats.

 

UTBILDNING och ERFARENHET (max 50 poäng)

Behöriga sökande ska fylla i ett formulär med frågor kring motivation, utbildning, erfarenhet, intressen, etc.
Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked kommer 30 juni.

FRÅGOR OM UTBILDNING OCH ERFARENHET: https://forms.gle/ks3fqvnHyk3Yshd87

SÄRSKILT PROV (max 50 poäng)

Behöriga sökande ska skicka in tre arbetsprov och formulärsvar som beskriver dessa.
Skickas in senast den 15 juni 2020. Beslut och antagningsbesked kommer 30 juni.

Arbetsprov 1: Handritad blyertsskiss (0-10 p)

Teknik: Handritad skiss, använd blyertspennor. Format: A4, inscannat eller avfotograferat. Bedömningsgrund: Kreativitet och teckningskunskap samt känsla för form och/eller anatomi. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”roy_batty_1B”), maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com
Välj en av följande uppgifter:

  • Alternativ 1A: “Sagodjur på språng”. Motiv: Ett påhittat djur som gör ett hopp.
  • Alternativ 1B: “Självporträtt i balans”. Motiv: Ett självporträtt där du balanserar på en pall.
  • Alternativ 1C: “Ljus och skugga”. Motiv: Valfritt gråskalemotiv med starka kontraster.

Arbetsprov 2: Digital bild/film (0-20 p)

Teknik: En bild eller ett filmklipp som du skapat/modifierat med dator, ritplatta eller liknande. Du behöver inte göra allt från grunden utan kan nyttja assets och annat material. Inget krav på specifik programvara. Format: En bild på max 50 Mb eller ett filmklipp på max 30 sekunder. Bedömningsgrund: Din känsla för form och färg, din kreativitet och hur du kan hantera vald programvara. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”dorothy_gale_2A”), maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com
Välj en av följande uppgifter:

  • Alternativ 2A: “Cybertrollets rave”. Motiv: Hur du tänker dig en episk och färgrik troll-fest.
  • Alternativ 2B: “Visuell magi”. Motiv: Någon som använder magi för att skapa något färgsprakande.
  • Alternativ 2C: “Djuphavets hemlighet”. Motiv: Något färgstarkt som döljer sig i havets mörka djup.

Arbetsprov 3: Eget tidigare arbete (0-20 p)

Här ska du skicka in något du gjort tidigare (eller för denna ansökan). Motiv: Valfritt men helst kopplat till utbildningen på något sätt. Format: En eller flera bilder på tillsammans max 100 Mb eller ett filmklipp på max 2 minuter. Bedömningsgrund: Hur ditt inskickade arbete visar på färdigheter som kan vidareutvecklas i vår utbildning, dvs din potential. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i formuläret för arbetsprov 1-3. Döp mappen/filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”kuro_hebi_3”), zippa allt och maila via https://sprend.com/ till: magnus.johansson@goodbyekansas.com

Formulär med frågor kring arbetsprov 1-3

FRÅGOR OM ARBETSPROV 1-3: https://forms.gle/5XmDstmc9VEfvhv1A