Bra fråga 🙂

Kärt barn har många namn.
Officiellt (inkl. på ansökningen) heter utbildningen: VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Vi använder dock ibland istället namnet: Visual Magic – VFX-artist för spel och film (alternativt, på engelska: Visual Magic – VFX-artist for games and movies).

Hoppas detta inte ställer till det för dig (och vi kommer snart att helt gå över till Visual Magic).