Utbildningen berättigar till studiemedel – men du måste själv ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden: https://www.csn.se/
Nedan finner du lite uppgifter som kan vara bra att veta i din kontakt med CSN:

Utbildningens namn
VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Studietiden och omfattningen motsvarar: studier på heltid, 100% i 101 veckor

Terminer år 1
2020-08-31 – 2021-01-15
2021-01-18 – 2021-06-04

Terminer år 2
2021-08-23 – 2022-01-07
2022-01-10 – 2022-05-27

Terminer år 3 (praktik, Lärande i arbete, Lia)
2022-08-15 – 2022-12-30